THÔNG BÁO MỜI THẦU LẦN 2

Bên mời thầu: Công ty TNHH điện Xekaman 3.

1. Tên gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu B.I.2-10 - Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và lắp đặt công trình; Bảo hiểm các hạng mục công trình vận hành trong giai đoạn xây dựng phương án vĩnh cửu – Dự án thủy điện Xekaman 3;

- Loại gói thầu: Dịch vụ.

- Nội dung chính gói thầu: Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng và lắp đặt công trình; Bảo hiểm các hạng mục công trình vận hành trong giai đoạn xây dựng phương án vĩnh cửu – Dự án thủy điện Xekaman 3

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 01/9/2021 – 30/8/2022

2. Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman3.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:  1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00’, ngày 03 tháng 8 năm 2021 đến trước 14h00’, ngày 15 tháng 8 năm 2021.

6. Địa điểm phát hành HSMT:

- Đối với các nhà thầu mua Hồ sơ là Nhà thầu tại Việt Nam: Văn phòng Công ty XEKAMAN3, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

- Trường hợp Nhà thầu tại Lào và các nước khác: Phát hành Hồ sơ mời thầu bản scan theo địa chỉ email tới Nhà thầu. Bản gốc sẽ gửi Nhà thầu sau, Thông tin liên hệ Nhà thầu gửi email theo địa chỉ:

+ Ông Nguyễn Đức Hiển – Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

+ Điện thoại: +84973388019     Email: duchien019@gmail.com

7. Địa điểm nhận HSDT:

- Văn phòng Công ty XEKAMAN3, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội chậm nhất trước 14h00’ ngày 20 tháng 8 năm 2021, người nhận: Ông Lê Hữu Hùng, số điện thoại: +84.985123924

- Văn phòng đại diện tại Viêng Chăn: Tầng 6 - Tòa nhà Vientane Plaza, Đường Sailom- Quận Chanthabouly - Thủ đô Viêng Chăn - CHDCND Lào; Ông Nguyễn Đức Hiển, số điện thoại: +84.973388019.

8. Đóng thầu: vào 14h00’, ngày 20 tháng 8 năm 2021; Mở thầu: 14h15’ ngày 20 tháng 8 năm 2021